10 Most Beautiful Chinese Actresses
China life / June 1, 2017

Most Beautiful Chinese Women Following 30 are the cute and most beautiful Chinese women pictures.   30. Gigi Lai 29. Yang Mi 28. Tang Wei 27. Ayi Jihu 26. Bobo Gan 25. Cecilia Cheung 24. Yao Chen 23. Chrissie Chau 22. Liu Shishi 21. Li Cheng Yuan 20. Liu Yifei 19. Gao Yuanyuan 18. Zhang Jingchu 17. Zhou Xun 16. Zhao Wei 15. Zhang Yuqi 14. Xu Jinglei 13. Zhang Ziyi 12. Jia 11. Yuan Li 10. Yuan Quan 9. Wang Likun 8. Jiang Qinqin 7. Zhang Xinyu 6. Ma Yanli 5. Wang Fei Fei 4. Victoria Song 3. Li Bingbing 2. Zhang Zilin 1. Fan Bingbing